Διαφήμιση

Ειδήσεις-Σχόλια-Ανάλεκτα

Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Η συμβουλή της ημέρας
Διαφήμιση

Περιοχή ΜελώνΔιαφήμιση
.
.


ΗΛΙΑΚΟ ΝΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΞΟΧΗ

Ένα ζεστό ντους είναι πάντοτε μια ευχάριστη μικρή απόλαυση. Το ηλιακό ντους που παρουσιάζουμε είναι μια θαυμάσια και πρακτική λύση για το εξοχικό σας σπίτι.

Έχοντας υπόψη τις συνθήκες κατασκευής στις παραθεριστικές περιοχές - αυθαίρετη δόμηση μ' όλες τις συνεπακόλουθες κακοτεχνίες, έλλειψη έργων υποδομής όπως δίκτυο ύδρευσης, αποχέτευσης, ηλεκτρικού ρεύματος - αυξάνεται η χρησιμότητα του ηλιακού ντους.
Μερικές μέρες στο εξοχικό σας σπίτι, μακριά απ' την πόλη και τις καθημερινές ασχολίες σας, είναι πάντοτε μια ευκαιρία για μικρομαστορέματα στο σπίτι, για την περιποίηση του κήπου, για σπορ, για κολύμπι. Ο τρόπος ζωής αυτός κάνει πιο έντονη την ανάγκη του ντους και αντισταθμίζει το χρόνο, που θα αφιερώσετε για την κατασκευή του, αν και η ίδια η κατασκευή του θα αποτελέσει μια ευχάριστη απασχόληση για σας.
Όπως φαίνεται και στα σχέδια το ηλιακό ντους αποτελείται από ένα θάλαμο κατασκευασμένο με γερό ξύλο, που στην οροφή του έχει διαμορφωθεί μια στοιχειώδης εγκατάσταση ηλιακού θερμοσίφωνα.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΤΟΥ ΗΛΙΑΚΟΥ ΝΤΟΥΣ

Οι κατασκευαστικές λεπτομέρειες του θαλάμου του ηλιακού ντους φαίνονται στα σχέδια 1,2,3,4 Τα διάφορα ξύλινα κομμάτια, που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή του θαλάμου είναι αριθμημένα και στον πίνακα, που ακολουθεί δίνονται οι διαστάσεις τους.
- Κατασκευάζοντας το θάλαμο του ηλιακού ντους σύμφωνα με τα σχέδια 1,2,3,4, χρειάζεται προσοχή και στα εξής σημεία:

- Στα άκρα των γωνιακών ορθοστατών (No 1) διαμορφώνουμε εγκοπές βάθους 2 εκ. και μήκους 16 εκ. στη βάση τους και 14 εκ. στην κορυφή τους. Στις εγκοπές αυτές θα εφαρμόσουν τα τεμάχια (No 4) και θα συνδεθούν με βίδες των 11 χιλ.
- Επίσης εγκοπή βάθους 2 εκ. και μήκους 16 εκ. διαμορφώνεται για τον ίδιο λόγο και στη βάση του ορθοστάτη της πόρτας (No 2).
- Κατά την κατασκευή του δαπέδου του θαλάμου αφήνουμε ανάμεσα στα μαδεράκια, που χρησιμοποιούμε (No 5) μια απόσταση περίπου 2 εκ. για να αποχετεύονται τα νερά.
- Κάτω από το δάπεδο διαμορφώνουμε μια στεγανή λεκάνη από μπετόν και τσιμεντοκονία, όπου συγκεντρώνονται τα αποχετευόμενα νερά και οδηγούνται με ένα σιφωνι στο δίκτυο της αποχέτευσης.
• Το τεμάχιο (No 7), που χρησιμοποιείται για την οροφή του θαλάμου μπορεί να είναι νοβοπάν με φορμάικα ανοικτού χρώματος στην πάνω πλευρά ή νοβοπάν με πρεσσαριστό κόντρα πλακέ οπότε η πάνω επιφάνεια βάφεται με κάποιο χρώμα αλουμινίου, ώστε να μη απορροφά την θερμότητα της ηλιακής ακτινοβολίας.
- Ανάμεσα  στις σανίδες των πλευρικών επιφανειών αφήνουμε μια απόσταση περίπου 1 εκ. για να μπαίνει στο θάλαμο ο φρέσκος αέρας.

·         Η ανάρτηση της πόρτας γίνεται όπως φαίνεται στο σχ. 3 στον ορθοστάτη της πόρτας (No 2) με δυό μεντεσέδες. Κλείνει προς το γωνιακό ορθοστάτη (No 1) και ασφαλίζει με ένα σύρτη. Ο επάνω μεντεσές είναι καλό να είναι αυτόματης επιστροφής, ώστε να κλείνει από μόνη της η πόρτα.- Όπως φαίνεται στο Σχ. 4 το κάλυμμα της δεξαμενής νερού διαμορφώνεται σε ένα σχήμα θόλου, ώστε να γίνεται η καλύτερη εκμετάλλευση της ηλιακής ακτινοβολίας. Για τον ίδιο λόγο πρέπει να τοποθετείται έτσι μέσα στον χώρο, ώστε ο κατά μήκος άξονας του να συμπίπτει με τον άξονα Α - Δ ώστε να παρουσιάζει την μεγαλύτερη δυνατή επιφάνεια, που εκτίθεται στην ηλιακή ακτινοβολία.

- Ο θόλος του καλύμματος καλύπτεται με ένα διαφανές ή ημιδιαφανές φύλλο πολυαιθυλαίνιου (π.χ. νάιλον θερμοκηπίων). Τό νάιλον στερεώνεται στο πλαίσιο του θόλου με μια λεπτή ταινία αλουμινίου.

ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ
Η δεξαμενή του νερού κατασκευάζεται από γαλβανισμένη λαμαρίνα, που εξωτερικά έχει βαφτεί μαύρη, ώστε να απορροφά τη θερμότητα του ήλιου. Για την καλύτερη επίσης απορρόφηση της ηλιακής ακτινοβολίας κατασκευάζεται σε σχήμα κυλίνδρου και τοποθετείται στην οροφή κατά μήκος και στο μέσον του θόλου. Για μια χωρητικότητα της δεξαμενής 100 λίτρων οι απαιτούμενες διαστάσεις είναι διάμετρος 40 εκ. και μήκος 80 εκ. Η δεξαμενή συνδέεται με σιδηροσωλήνα 1/2 ίντσας   (γαλβανισμένο)  ή χαλκοσωλήνα )    3/8 ίντσας με το δίκτυο ύδρευσης )    του σπιτιού, αν δεν υπάρχει δίκτυο, με κάποια άλλη δεξαμενή νερού τοποθετημένη σε κάποιο ψηλό σημείο του σπιτιού. Το ντους λειτουργεί είτε με την πίεση του δικτύου στην πρώτη περίπτωση είτε με τη δύναμη της βαρύτητας   στη δεύτερη περίπτωση.     Βέβαια, καλό είναι τις συνδέσεις αυτές να τις κάνει κάποιος υδραυλικός.

 

Από το περιοδικό ΣΩΣΤΟ ΣΠΙΤΙ εκδ. Νικολαϊδη

 

Πριν μονώσετε, μάθετε πόση μόνωση χρειάζεστε, που και πως
Διαφήμιση
Εύρεση πραγματικού συντελεστή θερμοπερατότητας δομικών στοιχείων
Διαφήμιση
Νιώ επε - Τεχνική εταιρία
Διαφήμιση
vrisko.gr
Διαφήμιση
Knauf
Διαφήμιση
Τακτοποίηση αυθαιρέτων
Διαφήμιση
CCTV - Computer services
Διαφήμιση
xp.atI.T. - Ολοκληρωμένες Λύσεις Πληροφορικής
Μονωτικά Φραγκουλάκης