Διαφήμιση

Ειδήσεις-Σχόλια-Ανάλεκτα

Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Η συμβουλή της ημέρας
Διαφήμιση

Περιοχή ΜελώνΔιαφήμιση
.
.

 

Με τη θερμομόνωση επιδιώκουμε να δημιουργήσουμε ένα προστατευτικό περίβλημα που θα μειώνει την ανταλλαγή θερμότητας από και προς το εσωτερικό του. Το χειμώνα μειώνει το ρυθμό με τον οποίο η θερμότητα διαφεύγει από το κτίριο και το καλοκαίρι μειώνεται ο ρυθμός με τον οποίο η θερμότητα εισάγεται σ' αυτό.
Η μείωση των θερμικών διαφυγών από και προς τους εσωτερικούς χώρους ενός κτιρίου, έχει ως συνέπεια τη μείωση της κατανάλωσης της ενέργειας με την οποία τροφοδοτούνται τα διάφορα τεχνητά συστήματα θέρμανσης-ψύξης. Η μείωση αυτή είναι σημαντική, όταν η θερμομόνωση μελετάται σωστά και εφαρμόζεται ορθολογικά και σύμφωνα με τις απαιτήσεις του σχετικού διατάγματος που καθορίζει τους μέγιστους συντελεστές θερμοπερατότητας των επί μέρους δομικών στοιχείων του κελύφους.

Μια καλή θερμική μόνωση πρέπει να εξασφαλίζουμε:

α)  Τη μείωση των θερμικών απώλειών του εσωτερικού χώρου προς το εξωτερικό περιβάλλον, τη διάρκεια του χειμώνα ή τη θερμική επιβάρυνση προς το εσωτερικό του σπιτιού τη διάρκεια του καλοκαιριού. Η εφαρμογή της θερμομόνωσης έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση του κόστους της εγκατάστασης θέρμανσης και ψύξης, σημαντικά  μικρότερες δαπάνες για καύσιμα και λιγότερη ρύπανση του περιβάλλοντος.

β) Την αποφυγή  της υγροποίησης  υδρατμών στις   επιφάνειες  του  σπιτιού ή  μέσα στα δομικά στοιχεία   (τοίχους,  οροφή),Αυτό έχει αποτέλεσμα το να μη παρουσιάζεται  υγρασία  πάνω στις   επιφάνειες   (μούχλα,  σάπισμα ,αποκόλληση  του  σοβά)   ή  να μην παρουσιάζεται μέσα στα δομικά στοιχεία (όπου  σε  συνθήκες παγωνιάς  το  νερό στερεοποιείται   και προκαλεί  βλάβες  είτε  στα  τούβλα,   είτε  στον οπλισμό).

γ) Τη  μείωση   της  έντονης ψύξης  και  της υπερθέρμανσης των δομικών  στοιχείων  του  χώρου, με αποτέλεσμα  να  μη  δημιουργούνται  ρωγμές από τις έντονες  συστολές  ή  διαστολές  τοίχων  και  οροφής.

ε) Τη βελτίωση της προστασίας του περιβάλλοντος γενικότερα, αφού μειώνοντας την κατανάλωση ενέργειας ελαττώνεται αντίστοιχα και η ποσότητα των εκλυόμενων καυσαερίων προς την ατμόσφαιρα.

στ) Την διασφάλιση προσιτής τιμής, ώστε να είναι ορατός ο χρόνος απόσβεσης σε λίγα χρόνια της επένδυσης (δες σχετικά παραδείγματα  μελετών στο e-domisi)
Μια σωστή θερμομόνωση δημιουργεί είναι άνετο περιβάλλον μέσα στο σπίτι, οικονομία στην εγκατάσταση θέρμανσης και λειτουργία της, αποφυγή βλαβών στα δομικά στοιχεία και αύξηση του χρόνου ζωής του σπιτιού.


Για να ελέγξουμε το σοβαρό πρόβλημα των θερμικών απωλειών χρησιμοποιούμε τη μη καταστρεπτική μέθοδο της θερμογραφίας που μας οδηγεί με ασφάλεια στον συνολικό έλεγχο του κτιρίου και τα επι μέρους προβλήματα (θερμογέφυρες), ώστε να επέμβουμε με ασφάλεια και το μικρότερο κόστος.

Δ. Νικολαϊδης

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Πριν μονώσετε, μάθετε πόση μόνωση χρειάζεστε, που και πως
Διαφήμιση
Εύρεση πραγματικού συντελεστή θερμοπερατότητας δομικών στοιχείων
Διαφήμιση
Νιώ επε - Τεχνική εταιρία
Διαφήμιση
vrisko.gr
Διαφήμιση
Knauf
Διαφήμιση
Τακτοποίηση αυθαιρέτων
Διαφήμιση
CCTV - Computer services
Διαφήμιση
xp.atI.T. - Ολοκληρωμένες Λύσεις Πληροφορικής
Μονωτικά Φραγκουλάκης