Διαφήμιση

Ειδήσεις-Σχόλια-Ανάλεκτα

Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Η συμβουλή της ημέρας
Διαφήμιση

Περιοχή ΜελώνΔιαφήμιση
.
.

Τι προβλέπει νομοσχέδιο του ΥΠΕΧΩΔΕ για τους όρους δόμησης στα υδατορέματα

Οι βασικές αρχές του πολυνομοσχεδίου που καταρτίζει το ΥΠΕΧΩΔΕ είναι οι εξής:
*Επιβάλλονται υποχρεωτικά προκήπια σε όλα τα οικοδομικά τετράγωνα που έχουν «μέτωπο» σε ρέμα. Το ύψος των κτιρίων θα διαμορφώνεται ανάλογα με την απόσταση του ακινήτου από το ρέμα.
Απαγορεύσεις
*Χαρακτηρίζονται οι παραρεμάτιοι οδοί ως «ήπιας κυκλοφορίας» και δίνεται το «πράσινο φως» για να δημιουργούνται από τους δήμους πεζόδρομοι εκατέρωθεν της κοίτης του ρέματος.
*Απαγορεύεται η δόμηση σε απόσταση μικρότερη των 10 μέτρων από την οριογραμμή του ρέματος. Επιτρέπονται παρεκκλίσεις από τους όρους μόνο για οικισμούς που χαρακτηρίζονται παραδοσιακοί.
*Ειδικά σε περιπτώσεις ρεμάτων όπου έχουν τοποθετηθεί κλειστοί αγωγοί και έχουν καλυφθεί, η απόσταση μπορεί να είναι μικρότερη και να φθάνει τα 5 -κατά περίπτωση τα 3- μέτρα από τον άξονα της καλυμμένης κοίτης.
*Στις εκτός σχεδίου περιοχές η απόσταση των κτισμάτων είναι ανάλογη με τη σημασία του κάθε ρέματος. Για υδατορέματα «εξαιρετικού ενδιαφέροντος» η απόσταση της οικοδομής δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 20 μέτρα, για τα κύρια 15 και τα δευτερεύοντα 10 μέτρα.
*Ιδιοκτησίες που βρίσκονται μέσα στη ζώνη του υδατορέματος κηρύσσονται αναγκαστικώς απαλλοτριωτέες και εφαρμόζονται γι' αυτές οι σχετικές διατάξεις. Θα μπορούν επίσης να ανταλλαγούν με άλλα ακίνητα του Δημοσίου, εφόσον όμως συμφωνούν οι ιδιοκτήτες των ακινήτων.

Πριν μονώσετε, μάθετε πόση μόνωση χρειάζεστε, που και πως
Διαφήμιση
Εύρεση πραγματικού συντελεστή θερμοπερατότητας δομικών στοιχείων
Διαφήμιση
Νιώ επε - Τεχνική εταιρία
Διαφήμιση
vrisko.gr
Διαφήμιση
Knauf
Διαφήμιση
Τακτοποίηση αυθαιρέτων
Διαφήμιση
CCTV - Computer services
Διαφήμιση
xp.atI.T. - Ολοκληρωμένες Λύσεις Πληροφορικής
Μονωτικά Φραγκουλάκης