Διαφήμιση

Ειδήσεις-Σχόλια-Ανάλεκτα

Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Η συμβουλή της ημέρας
Διαφήμιση

Περιοχή ΜελώνΔιαφήμιση
.
.


Πυρκαγιές προκαλούμενες από εστίες και καπνοδόχους.

-Oι πυρκαγιές λόγω ελαττωμάτων των καπνοδόχων είναι πολύ συχνές.
Συνήθως δεν δίνουμε σημασία στο σωστό χτίσιμο των καπνοδόχων και γι' αυτό το λόγο συχνά προκαλούνται πυρκαγιές εξ αιτίας τους.
Μια καπνοδόχος για να παρουσιάζει ασφάλεια σε περίπτωση κινδύνου από πυρκαγιά πρέπει να είναι κατασκευασμένη σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και να είναι αρκετά στέρεη.
Αν στους τοίχους υπάρχουν ρωγμές, πρέπει να φράζονται και να σοβαντίζονται. Επιπλέον αν υπάρχουν θυρίδες καθαρισμού πρέπει να κλείνονται ερμητικά.
Δοκάρια ξύλινα και άλλες κατασκευές από ξύλο, δεν πρέπει να τοποθετούνται στους τοίχους όπου υπάρχουν καπνοδόχοι ή τουλάχιστον να μη περνάνε μέσα απ' αυτούς χωρίς να είναι προστατευμένα κατά της θερμότητας.
Οι τοίχοι των καπνοδόχων πρέπει να προστατεύονται με ειδικά προστατευτικό στρώμα από μονωτικά υλικά στα σημεία που εφάπτονται με τα πατώματα και τα δοκάρια.
Ο τρόπος που είναι χτισμένη μια καπνοδόχος πρέπει να επιτρέπει όχι μόνο τον καθαρισμό με το συνηθισμένο σκούπισμα, αλλά και την εξ ολοκλήρου απομάκρυνση της δημιουργούμενης αιθάλης (καπνιάς). Αν υπάρχουν τρύπες καπνοδόχων που είναι προορισμένες για το πέρασμα σωλήνων θερμαστρών (σόμπας, κ.λ.π.), αλλά δεν χρησιμοποιούνται, η καλύτερη δουλειά είναι να κλείνονται με άκαυστα υλικά ή ακόμα πιο ή ακόμα πιο σωστό είναι να χτίζονται, παρά να φράζονται με διάφορα πανιά, χαρτιά, κ.λ.π.
Ακόμα πρέπει να προσέχουμε ώστε, υλικά όπως π.χ. χαρτιά, υφάσματα, άχυρα, ξερά χόρτα, κ.λ.π., να βρίσκονται σε απόσταση μεγαλύτερη από 50 εκ. από μια καπνοδόχο, προς αποφυγή κίνδυνου πυρκαγιάς.
Επίσης μετά από κάθε καθαρισμό πρέπει να ξανακλείνουν οι πόρτες καθαρισμού. Για τη καλύτερη λειτουργία οι καπνοδόχοι πρέπει να είναι κάθετοι.
Η διοχέτευση καυσαερίων από κινητήρες και άλλα αέρια, τα οποία όμως περιέχουν μέσα τους ακόμα εύφλεκτους ατμούς, μέσα στις καπνοδόχους που ταυτόχρονα μπαίνουν καπνοί και αέρια από άλλες εστίες φωτιάς, είναι διπλά επικίνδυνη. Τέτοιοι ατμοί είναι δυνατόν να απορροφηθούν από τα τοιχώματα της καπνοδόχου, κυρίως όμως από την αιθάλη, και να πάρουν φωτιά από έναν σπινθήρα.
Επί πλέον είναι δυνατόν, όταν υπάρχει περίσσευμα αέρα, να δημιουργηθούν μέσα στη καπνοδόχο εκρηκτικά μίγματα και να προκληθεί εκτόξευση σπινθήρων.
Ρωγμές που υπάρχουν στο τοίχωμα μιας καπνοδόχου, αφήνουν να περάσουν σπινθήρες και μ' αυτό το τρόπο να μεταδοθεί φωτιά σε εύφλεκτο υλικό που μπορεί να υπάρχει εκεί γύρω, αυτό δε είναι περισσότερο δυνατό να συμβεί όταν οι ρωγμές είναι αρκετά μεγάλες.
Πεσμένοι σοβάδες όχι μόνον ελαττώνουν τη στεγανότητα του τοιχώματος, αλλά μειώνουν και τη προστασία εναντίον της θερμότητας της γύρω περιοχής.
Για τη συντήρηση μιας καπνοδόχου, πρέπει να γίνεται καθαρισμός αυτής από την αιθάλη που κάθεται στα τοιχώματα της. 0 καθαρισμός αυτός ρυθμίζεται με ειδικές διαταγές κατά περιοχές και χρονικά διαστήματα. Ιδιαίτερη περίπτωση αποτελούν οι «εσωτερικές» πυρκαγιές που προκαλούνται στις ίδιες τις καπνοδόχους. Ο τρόπος αποφυγής τους αποτελεί σημαντικό θέμα του καθαρισμού τους.
Σκοπός αυτού είναι η απομάκρυνση της σχηματιζόμενης αιθάλης στα εσωτερικά τοιχώματα της καπνοδόχου. 0 σχηματισμός αιθάλης είναι το αποτέλεσμα ατελούς καύσεως, που σε κανένα είδος πυρκαγιάς σε κατοικίες μέχρι σήμερα δεν μπόρεσε να αποφευχθεί.
Ανάλογα με το υλικό που καίγεται, παράγονται διάφορα είδη αιθάλης.
Έτσι έχουμε:
α) Την «αιθάλη σπινθήρων», που δεν κολλάει εύκολα στα τοιχώματα της καπνοδόχου και βρίσκεται πολλές φορές ανακατεμένη με
β} Την αιθάλη που προέρχεται αϊτό απόσταξη και είναι ανακατεμένη με ελαιώδη και υδαρή προϊόντα, η οποία λόγω της ιδιότητας που έχει να διογκώνεται με την επίδραση χαμηλής φωτιάς, μπορεί να οδηγήσει στο γρήγορο και εύκολο φράξιμο της καπνοδόχου και γ) τη «στιλπνή» αιθάλη. Η τελευταία είναι στερεότερη και σκληρότερη, κάθεται δε τόσο στέρεα στα πλάγια τοιχώματα της καπνοδόχου, ώστε δύσκολα, και μόνο με δυνατό ξύσιμο μπορεί να αφαιρεθεί.
Καίγεται σιγά - σιγά, ενώ συγχρόνως εκλύεται μεγάλη θερμότητα και για το λόγο αυτό είναι και η πιο επικίνδυνη απ' όλες.
Τις πιο πολλές φορές — όταν καίγονται χλωρά ξύλα — η «στιλπνή» αιθάλη κάθεται στα κατώτερα μέρη της καπνοδόχου, η φωτιά δε που καίει, διατηρείται χαμηλή.
Για να αποφύγουμε αυτόματη έκρηξη προερχόμενη από «στιλπνή» αιθάλη, όταν πρόκειται για στενές και απρόσιτες καπνοδόχους πρέπει η αιθάλη να αναιρείται με τεχνητή πυρκαγιά. Αυτό όμως πρέπει να γίνεται μόνο από ειδικό καπνοδοχοκαθαριστή, γιατί αυτός ξέρει και παίρνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας, παρακολουθεί και ελέγχει τη φωτιά κατά τη πορεία της, ώστε να μη γίνει πολύ μεγάλη. Μετά απ' όλα αυτά πρέπει πριν χρησιμοποιηθεί ξανά η καπνοδόχος, να εξεταστεί σ' ότι έχει σχέση με τη στερεότητα της και τις σχισμές που μπορεί να παρουσιάζει. Αυτός ο έλεγχος δεν πρέπει ποτέ να παραλείπεται.

Από το περιοδικό ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ εκδ. Δ. Νικολαϊδη

 

Πριν μονώσετε, μάθετε πόση μόνωση χρειάζεστε, που και πως
Διαφήμιση
Εύρεση πραγματικού συντελεστή θερμοπερατότητας δομικών στοιχείων
Διαφήμιση
Νιώ επε - Τεχνική εταιρία
Διαφήμιση
vrisko.gr
Διαφήμιση
Knauf
Διαφήμιση
Τακτοποίηση αυθαιρέτων
Διαφήμιση
CCTV - Computer services
Διαφήμιση
xp.atI.T. - Ολοκληρωμένες Λύσεις Πληροφορικής
Μονωτικά Φραγκουλάκης