Διαφήμιση

Ειδήσεις-Σχόλια-Ανάλεκτα

Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Η συμβουλή της ημέρας
Διαφήμιση

Περιοχή ΜελώνΔιαφήμιση
.
.

Η παθητική πυροπροστασία των υφιστάμενων κτιρίων με χρήση κατοικίας


1. Πρόλογος

Η άνοδος του βιοτικού επιπέδου σε συνδυασμό με τη χρήση νέων υλών στην επίπλωση, στο ρουχισμό, στον εξοπλισμό και τη διακόσμηση του κτιρίου, καθώς και η αύξηση του μεγέθους των κτιρίων, έχουν επαυξήσει τους κινδύνους έναρξηc και γρήγορης διάδοσης της πυρκαγιάς, όπως δείχνουν οι διεθνείς στατιστικές. Έτσι, ακόμα και σε χώρες όπου θεσμοθετούνται και εφαρμόζονται ολοένα αυστηρότεροι κανονισμοί, η συχνότητα θυμάτων από πυρκαγιές σε κατοικίες συνεχώς αυξάνει.
Για την ενημέρωση των κατασκευαστών αλλά και του γενικότερου κοινού, για κατάλληλες κατασκευαστικές διαρρυθμίσεις που μπορούν να μειώσουν τους κινδύνους στα υφιστάμενα κτίρια, η «Εφαρμογή στη Δόμηση» δημοσιεύει σειρά άρθρων του πολ. μηχανικού Γεωργίου Μ. Καλού, ο οποίος έχει παρακολουθήσει το θέμα της παθητικής πυροπροστασίας σαν μέλος της «Επιτροπής Πυροπροστασίας του Διεθνούς Συμβουλίου για την Έρευνα και Μελέτη του κτιρίου» (C.I.B.).
Στο παρόν άρθρο, μετά την κατατοπιστική εισαγωγή, ακολουθεί κατασκευαστική προδιαγραφή για πυροπροστατευτικές εξώθυρες διαμερισμάτων πολυκατοικιών.


2. Τα κύρια σημεία δημιουργίας κινδύνων από πυρκαγιά σε κτίρια κατοικιών, στόχοι και επεμβάσεις για βελτιώσεις.
2.1. Γενικά
Η πλήρης εκπλήρωση των απαιτήσεων πυροπροστασίας σε πολυκατοικίες, όπως διατυπώνονται στους σχετικούς κανονισμούς ξένων χωρών και στον ελληνικό κανονισμό (που αφορά μόνο τα νέα ανεγειρόμενα κτίρια), είναι συχνά ανέφικτη και γενικά πολυδάπανη για τις υφιστάμενες πολυκατοικίες.
Καθώς όμως τα κτίρια αυτά στη χώρα μας έχουν φέρουσα κατασκευή, σκάλες και κάλυψη από οπλισμένο σκυρόδεμα με αδρανή υλικά από ασβεστολιθικό πέτρωμα, που είναι το καλύτερο από άποψη παθητικής πυροπροστασίας, οι ουσιαστικοί κίνδυνοι από πυρκαγιά περιορίζονται σε εκείνους που προέρχονται από την ανάφλεξη των περιεχομένων του κτιρίου (έπιπλα, εμπορεύματα σε καταστήματα του ισογείου, αποθηκευμένα υγρά καύσιμα), ενώ οι κίνδυνοι κατάρρευσης από πυρκαγιά αφορούν ουσιαστικά μόνο εμπορικά και βιομηχανικά κτίρια ή άλλα κτίρια με ξύλινα πατώματα και στέγες. Οι κίνδυνοι στις πολυκατοικίες μειώνονται σημαντικότατα, και πάντως δίνεται καιρός για τη διαφυγή των ενοίκων, με μέτρα που θα αποβλέπουν στον περιορισμό της εξάπλωσης της φωτιάς, ώστε να είναι αποτελεσματική η επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας ή, στη χειρότερη περίπτωση, να καεί το περιεχόμενο του χώρου όπου εκδηλώθηκε η φωτιά, χωρίς να μεταδοθεί αυτή στους γειτονικούς χώρους. Τα μέτρα αυτά είναι πραγματοποιήσιμα μέσα σε πλαίσια λογικής δαπάνης, προκειμένου να προστατευθεί η ζωή και η περιουσία από τους κινδύνους της φωτιάς.
2.2. Ο περιορισμός της διάδοσης της φωτιάς, των καπνών και των τοξικών αερίων.
Βασική αρχή είναι ο διαχωρισμός του κάθε διαμερίσματος (μονάδας κατοικίας), καθώς και του λεβητοστασίου από το
υπόλοιπο κτίριο με τοιχώματα και πατώματα ανθεκτικά στη φωτιά. Καθώς στις πολυκατοικίες τα τοιχώματα είναι από τουβλοδομή δρομική ή και ισχυρότερη, ενώ τα πατώματα είναι πλάκες σκυροδέματος, αυτά έχουν ικανοποιητική αντίστάση στη φωτιά για χρήση των χώρων σαν κατοικιών. Έτσι, μία αρκετά καλή προστασία απέναντι στη διάδοση της φωτιάς θα προκύψει αν στα ανοίγματα των διαχωριστικών τοίχων τοποθετηθούν κατάλληλα κουφώματα. (Στα ανοίγματα αυτά υπάγονται και οι πόρτες και παράθυρα που βλέπουν σε φωταγωγούς). Γι΄ αυτό πρέπει:
• Οι εξώπορτες των διαμερισμάτων να έχουν αντίσταση σε πυρκαγιά διάρκειας μισής ώρας, και να έχουν σούστα ώστε να ξανακλείνουν μόλις περάσει ο ένοικος (αυτοκλειόμενες πόρτες). Τα παράθυρα προς τους φωταγωγούς να εφοδιασθούν με σιδερένια εξώφυλλα, που να έχουν αντίσταση στη φωτιά και που να κλείνουν αυτόματα σε περίπτωση πυρκαγιάς.
• Θέσεις όπου πλαστικοί σωλήνες αποχέτευσης ή αερισμού διαπερνούν τις πλάκες του πατώματος, να προστατευθούν με τρόπο που ενδεχόμενη πυρκαγιά στον από κάτω όροφο να μη δημιουργήσει οπή από το λιώσιμο του πλαστικού σωλήνα.
• Να αποφευχθούν αναφλέξιμες επενδύσεις στους τοίχους και οροφές του κλιμακοστασίου και των κοινόχρηστων διαδρόμων, και αν στις πλάκες των οροφών τους είναι ενσωματωμένη πολυστερίνη, έστω και σκεπασμένη με επίχρισμα, να προστατευθεί με κατάλληλο τρόπο.
• Να διαχωριστεί η πρόσβαση προς το υπόγειο με πυράντοχο τοίχωμα και πόρτα
Πιο μεγάλες απαιτήσεις προκύπτουν όταν στο ισόγειο υπάρχουν εμπορικά καταστήματα, ιδίως αν έχουν και υπόγεια. Πρέπει να φραχθούν με τοιχοποιία οι τυχόν πόρτες με τις οποίες επικοινωνεί το κάθε κατάστημα με το εσωτερικό του κτιρίου καθώς και τα παράθυρα ή πόρτες που βλέπουν προς φωταγωγούς. Αν αυτό δεν είναι δυνατό, θα πρέπει οι πόρτες αυτές να αντικατασταθούν με σιδερένιες πυροπροστατευτικές και τα παράθυρα αυτά να εφοδιασθούν με σιδερένια πυροπροστατευτικά εξώφυλλα αυτόματα κλεισμένα. Καθώς δεν είναι δυνατό να προβλεφθεί το είδος εμπορευμάτων που θα περιέχονται θα πρέπει κατ' αρχήν η ικανότητα των κουφωμάτων αυτών να είναι για πυρκαγιά μιας ώρας και να δίνεται προσοχή, αν πρόκειται να στεγασθεί κατάστημα με πολλά αναφλέξιμα εμπορεύματα να αντικατασταθούν με ισχυρότερα. Ένα καλό μέτρο για τη μείωση του κινδύνου μετάδοσης της φωτιάς στους ορόφους διαμέσου των παραθύρων της πρόσοψης, είναι η κατασκευή πυράντοχης κορνίζας επάνω από τα ανοίγματα της πρόσοψης του καταστήματος, με ανάπτυγμα διατομής τουλάχιστον 1 μέτρου που εκτρέπει τις φλόγες προς τα έξω.Επίσης, σκόπιμη είναι και η κατάλληλη ενίσχυση της οροφής του καταστήματος, ώστε σε περίπτωση πυρκαγιάς να μη προκληθούν σοβαρές ζημιές ή και κίνδυνοι ανάφλεξης στις ξύλινες ή πλαστικές επιστρώσεις του δαπέδου του πρώτου ορόφου.


3. Πυροπροστατευτικές πόρτες διαμερισμάτων, για τυπική πυρκαγιά 1/2 ώρας.
Στο παρόν δημοσίευμα δίνεται τύπος πυροπροστατευτικής εξώθυρας διαμερίσματος προς τους κοινόχρηστους διαδρόμους. Ο τύπος αυτός βασίζεται στο Βρετανικό πρότυπο BS 459, μέρος 3 του 1951 με τις μεταγενέστερες συμπληρώσεις του.
3.1. Γενικά
Το θυρόφυλλο είναι πρεσαριστό με όψεις από κόντρα πλακέ, σκελετό από συνήθη ξυλεία κουφωμάτων και η αντίσταση του στη φωτιά πετυχαίνεται με την ενσωμάτωση γυψοσανίδας, βιομηχανικής παρασκευής καλής ποιότητας ή ινογυψό-πλακας βιομηχανικής και με τη χρήση κατάλληλης κόλλας από συνθετικές ρητίνες για τις συγκολλήσεις. Η κάσσα μπορεί να είναι ξύλινη ή μεταλλική κατά τα επόμενα. Σε περίπτωση υφιστάμενης κάσσας, η αναγκαία πατούρα, μεγαλύτερη από τις συνηθισμένες, μπορεί να σχηματισθεί με στερέωση προσθήκης.
Η πόρτα αυτή αν εφαρμοσθεί σε ένα μόνο διαμέρισμα, είναι ικανή να προστατεύσει το διαμέρισμα από μετάδοση της φωτιάς που θα κατακλύσει το κλιμακοστάσιο με καπνούς και φλόγες αν εκδηλωθεί πυρκαΐά σε άλλο διαμέρισμα. Για να δώσει όμως ικανοποιητική προστασία από τοξικά αέρια, είναι αναγκαίο να τοποθετηθούν στους αρμούς της ελαστικά παρεμβύσματα που τους στεγανοποιούν απέναντι αερίων.
Αν όμως οι εξώθυρες όλων των διαμερισμάτων γίνουν αυτού του τύπου, μπορεί να εφαρμοσθεί η σωστότερη λύση που είναι η επικόλληση στην πατούρα της κάσσας λωρίδας από το υλικό PALUSOL, το οποίο όταν προσβληθεί από θερμά αέρια διογκώνεται και στερεοποιείται κατά την απανθράκωση του, οπότε οι φλόγες και τα αέρια από πυρκαγιά μέσα στο διαμέρισμα δεν διαφεύγουν προς το κλιμακοστάσιο, και έτσι είναι ασφαλής η διαφυγή των ενοίκων και προστατεύονται τα υπόλοιπα διαμερίσματα.
Σημειώνεται εδώ πως από την εποχή που χρησιμοποιήθηκαν αφρώδη πλαστικά στα έπιπλα και τα στρώματα, τα 2/3 των θυμάτων οφείλονται στα τοξικά αέρια και το 1/3 σε εγκαύματα και κακώσεις. Μέχρι την εποχή εκείνη η σχέση ήταν αντίστροφη.
3.2. Μέγιστες διάστασης θυροφύλλων
Το θυρόφυλλο εκπληρώνει τις απαιτήσεις της εργαστηριακής δοκιμασίας για διάρκεια προσβολής φωτιάς μισής ώρας, αν το πλάτος του είναι μέχρι 91,5 εκ. το ύψος μέχρι 213 εκ. και εφόσον εκπληρώνονται όλοι οι επόμενοι όροι.
3.3. Υλικά
Ξυλεία και κόντρα πλακέ: ποιότητας κατάλληλης για κουφώματα. Η ξυλεία μπορεί να είναι λευκή (ελάτης). Γυψοσανίδες: βιομηχανικές, πάχους 9,5 χιλιοστών, με χαρτόνι στις δύο όψεις, μηχανικής αντοχής σύμφωνα με το Βρετανικό πρότυπο BS 1230. Σημειώνεται πως οι ελληνικής παραγωγής γυψοσανίδες ενισχυμένες με ίνες υάλου, είναι επαρκείς για το σκοπό αυτό.

 

Ινογυψόπλακες: βιομηχανικές, πάχους 10 χιλιοστών, με ενσωματωμένες φυτικές ίνες. Πρέπει να έχουν ειδικό βάρος τουλάχιστο 1,1 γρ./κυβ. εκ. και περιεκτικότητα ινών μεταξύ 13% και 16% κατά βάρος.
Κόλλα: Επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν μόνο κόλλες (συνθετικές) φαινολικές και αμινοπλαστικές κατάλληλες για ξύλο.

3.4. Κατασκευή θυρόφυλλων
α) Σκελετός σύμφωνα με το σχέδιο αριθ. 1. Οι ορθοστάτες και οι τραβέρσες επάνω και κάτω θα είναι πλανισμένες με πάχος τουλάχιστο 3,8 εκατοστά και πλάτος 9,5 εκ. θα έχουν και στις δύο όψεις πατούρα βάθους όσο χρειάζεται για να έλθουν τα γεμίσματα από γυψοσανίδα στο επίπεδο των όψεων του σκελετού.
Οι τραβέρσες θα έχουν στις άκρες τόρμους (μόρσα) για να συνδεθούν με εντόρμιες των ορθοστατών. Μία μ τραβέρσα, του ίδιου πάχους, πλάτους 16,5 εκ. θα συνδεθεί παρόμοια προς τους ορθοστάτες. Δύο ενδιάμεσες τραβί πλάτους τουλάχιστο 4,4 εκ. θα στερεωθούν για να σχηματίσουν ενδιάμεσα στηρίγματα για τις γυψοσανίδες. β) Προστατευτικό γέμισμα. Τέσσερα κομμάτια από γυψοσανίδα ή ινογυψόπλακα θα θα τοποθετηθούν στις πατούρες από τις δύο όψεις και θα στερεωθούν με καρφιά σε αποστάσεις το πολύ 23 εκατοστών, γ) Επένδυση. Οι όψεις θα επενδυθούν με κόντρα πλακέ πάχους τουλάχιστο 3 χιλιοστών, που θα εφαρμοστεί με και πρεσσάρισμα, χωρίς καρφιά ή βίδες για τη στερέωση τους. δ) Περιθώρια. Οι πόρτες μπορούν να γίνονται χωρίς περιθώρια, όπως δείχνει το σχέδιο, ή εναλλακτικά, μπορεί να εφαρμοσθεί περιθώριο στα όρθια ή και σε όλα τα σόκορα με κόλλα, χωρίς να χρησιμοποιηθούν καρφιά ή βίδες από λεπτά καρφάκια για τη συγκράτηση κατά το κόλλημα).
3.5. Κατασκευή ξύλινης κάσσας
Οι διατομές των στοιχείων της κάσσας θα είναι κατά το σχήμα 2. Η πατούρα μπορεί να σχηματισθεί είτε με το φρεζάρισμα ατόφιου ξύλου, είτε με πρόσθετο κομμάτι που στερεώνεται με ξυλόβιδες No 8, μάκρους 38 χιλιοστών. Οι ακραίες βίδες θα απέχουν το πολύ 7,5 εκ. από τα άκρα και οι ενδιάμεσες το πολύ 60 εκ. μεταξύ τους.
Σε περίπτωση που η κάσσα υπάρχουσας πόρτας έχει διατομές των στοιχείων της που καλύπτουν τις απαιτήσεις σχήματος, είναι δυνατό να βελτιωθεί το θέμα της πατούρας με την εφαρμογή πρόσθετου κομματιού, όπως περιγράφτηκε, ύστερα από αφαίρεση με πλάνισμα και σκαρπέλο της προεξοχής. Είναι σκόπιμο να χρησιμοποιείται και κόλλα (της παραγράφου 3.3.) κατά την εφαρμογή των προσθέτων κομματιών ώστε να αποφεύγεται μεταγενέστερο σκάσιμο στον χρωματισμό. (Αν θα τοποθετηθεί αφρίζον παρέμβλημα Palusol κατά την παράγραφο 3.1., η σκοπιμότερη θέση του δείχνεται στο σχήμα 2).
3.6. Κατασκευή σιδερένιας κάσσας
Η διατομή δίνεται στο σχήμα 3. (Ανάλογα με το πάχος του τοίχου θα αυξάνεται η διάσταση που σημειώνεται 5,4 εκατ.).Η στερέωση θα γίνεται με έγχυση τσιμεντοκονιάματος στο διάκενο, αφού ενσφηνωθούν τουλάχιστο τρία καδρόνια στο άνοιγμα, ώστε να μη παραμορφωθεί η κάσσα με την πίεση. Πρέπει να είναι εφοδιασμένη η κάσσα με τα αρσενικά τριών στροφέων.

 

Σχ. 2. Ελάχιστα διαστάσεων ξύλινης κάσσας.
Σημείωση. Για πόρτες με δείκτη 1 ώρας, η διατομή θα είναι από ατόφιο ξύλο εμποτισμένο.

 

 

 

 

 

Σχ. 3. Ελάχιστα διαστάσεων στραντζαριστής κάσσας

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχ. 4. θέση του γλωσσιδίου της κλειδαριάς και των στροφέων για θυρόφυλλο ύψους 1,98 μέτρου, εφαρμοζόμενο με (τυποποιημένη) σιδερένια κάσσα στραντζαριστή.

 

3.7. Ανάρτηση
Στις πόρτες αυτές είναι απαραίτητο να γίνεται η ανάρτηση με τρεις στροφείς, σιδερένιους ή ορειχάλκινους, τύπου κατάλληλου για θυρόφυλλα βάρους 25 χιλιόγραμμων. Πρέπει να γίνει προσεκτικό ταίριασμα έτσι που ο αρμός μεταξύ φύλλου και κάσσας στην κλειστή πόρτα να μην έχει πουθενά πλάτος μεγαλύτερο από 3 χιλιοστά. Η κλειδαριά κατά προτίμηση πρέπει να είναι τύπου που να μη μπορεί να κλειδωθεί από μέσα. Σε αντίθετη περίπτωση ένα κλειδί πρέπει να είναι μόνιμα κρεμασμένο με αλυσίδα στο θυρόφυλλο. Αν τοποθετούνται σύρτες, αυτοί πρέπει να έχουν λαβή αρκετά μεγάλη, ώστε να εντοπίζονται εύκολα στο σκοτάδι.
Είναι απαραίτητο η πόρτα να έχει σούστα κοινή ή αερόσουστα. (Στην επιλογή της κλειδαριάς πρέπει να παίρνεται υπ' όψη το αυξημένο πλάτος της πατούρας της κάσσας).

Γεώργιος Μ. Καλός  Πολιτικός μηχανικός

Από την τεχνική επιθεώρηση ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗ ΔΟΜΗΣΗ εκδ. Δ. Νικολαϊδη

 

Πριν μονώσετε, μάθετε πόση μόνωση χρειάζεστε, που και πως
Διαφήμιση
Εύρεση πραγματικού συντελεστή θερμοπερατότητας δομικών στοιχείων
Διαφήμιση
Νιώ επε - Τεχνική εταιρία
Διαφήμιση
vrisko.gr
Διαφήμιση
Knauf
Διαφήμιση
Τακτοποίηση αυθαιρέτων
Διαφήμιση
CCTV - Computer services
Διαφήμιση
xp.atI.T. - Ολοκληρωμένες Λύσεις Πληροφορικής
Μονωτικά Φραγκουλάκης