Διαφήμιση

Ειδήσεις-Σχόλια-Ανάλεκτα

Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Η συμβουλή της ημέρας
Διαφήμιση

Περιοχή ΜελώνΔιαφήμιση
.
.


Πώς συμπεριφέρονται τα δομικά υλικά στην πυρκαγιά

Τα δομικά υλικά σε σχέση με τη συμπεριφορά τους σε πυρκαγιά και με κριτήριο την αναφλεξιμότητά τους κατατάσσονται σε δυο κατηγορίες:
- Μη αναφλέξιμα (κατηγορία Α).
- Αναφλέξιμα (κατηγορία Β).
Τα αναφλέξιμα υλικά (κατηγορία Β) διαιρούνται σε:
• Κατηγορία Β1: δυσκόλως αναφλέξιμα.
• Κατηγορία Β2: κανονικώς αναφλέξιμα.
• Κατηγορία Β3: εύκολα αναφλέξιμα.
Γενικά απαγορεύεται η χρήση εύκολα αναφλέξιμων υλικών.

Αυτά τα υλικά όμως μπορεί μετά την εφαρμογή τους να μην είναι εύκολα αναφλέξιμα.

Για παράδειγμα το χαρτί ταπετσαρίας είναι εύκολα αναφλέξιμο, αλλά όταν επικολληθεί στο επίχρισμα παύει να είναι εύκολα αναφλέξιμο. Το ίδιο συμβαίνει και με τη διογκωμένη πολυστερίνη αν καλυφθεί κατάλληλα.
Ο κανονισμός πυροπροστασίας δέχεται σαν άκαυστα δομικά υλικά τα:
α) Αδρανή από πετρώματα (άμμος, χαλίκια, λίθοι κλπ).
β) Υλικά που παράγονται από πετρώματα και ορυκτά με όπτήση ή διόγκωση όπως τσιμέντο, άσβεστος, γύψος, περλίτης κ.ά.
γ) Υλικά και ίνες αμιάντου, πετροβάμβακα, υαλοβάμβακα με συγκολλητικό ανόργανο υλικό, καθώς και χαρτόνι από αμίαντο.
δ) Κονιάματα, σκυροδέματα.
ε) Τούβλα, κεραμικά, γυαλί.

Ας εξετάσουμε πιο αναλυτικά μερικά από τα δομικά υλικά

Επιχρίσματα
Τα επιχρίσματα ιδίως εάν περιέχουν γύψο, βοηθούν σημαντικά τα στοιχεία που εφαρμόζονται γιατί ο γύψος δεσμεύει νερό σε ποσότητα ίση με το βάρος του, κατά την πήξη.
Το νερό αποδίδεται κατά τη θέρμανση, απορροφώντας θερμότητα.
Υπάρχει κίνδυνος να αποκολληθεί το κονίαμα εξαιτίας της θερμικής διαστολής ενόσω το υπόστρωμα είναι ψυχρό. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τα κονιάματα οροφής και για τα επιχρίσματα σε κολώνες από μπετόν που είναι γύρω - γύρω ελεύθερες.
Πρέπει να γίνεται η κατασκευή επιχρίσματος με τον κανονικό τρόπο που ενδείκνυται στις επιφάνειες μπετόν, με πρώτη στρώση πεταχτό από τσιμεντοκονίαμα και να επακολουθήσουν οι επόμενες στρώσεις αφού σκληρυνθεί η πρώτη.
Αν εφαρμόσουμε εξάγωνο συρματόπλεγμα ή νερβομετάλ και σε συνέχεια κατασκευάσουμε το επίχρισμα, βελτιώνουμε σημαντικότατα την κατασκευή μας.
Για πλήρη προστασία της οικοδομής κατασκευάζουμε το κονίαμα με περλίτη.

Το αλουμίνιο
Είναι εξαιρετικά ευπαθές στη φωτιά.
Έχει σημείο τήξης 650°c, θερμαίνεται γρήγορα και έχει τριπλάσιο συντελεστή θερμικής διαστολής σχετικά με το χάλυβα.

Οι πλινθοδομές
Τα τούβλα από άργιλο αντέχουν σε θερμοκρασίες 1000 0c και περισσότερο χωρίς ουσιαστικές ζημιές. Οι τσιμεντόλιθοι συμπεριφέρονται επίσης ικανοποιητικά.
Η κατάρευση τοίχων από τα υλικά αυτά δεν προέρχονται από αδυναμία τους απέναντι στη φωτιά, αλλά από κινήσεις δοκών που στηρίζονται σ' αυτούς.
Τα τζάμια από συνηθισμένο γυαλί ρηγματώνονται από τα θερμά αέρια των πυρκαγιών εξαιτίας της διαφοράς θερμοκρασίας των δύο όψεων.
Το γυαλί με ενσωματωμένο συρμάτινο πλέγμα (οπλισμένοι υαλοπίνακες) ραγίζει με τον ίδιο τρόπο όπως τα άοπλα, αλλά συγκρατείται στη θέση του αρκετή ώρα και χαρακτηρίζεται σαν αρκετά πυράντοχο (συνηθισμένη χρήση σε μικρά ανοίγματα στις πόρτες ασανσέρ).
Τα ξύλα που έχουν ειδικό βάρος 400 γχρ/m και κάτω (π.χ. έλατα, πεύκη) είναι εύφλεκτα.
Τα ξύλα που έχουν μεγαλύτερο ειδικό βάρος (δρυς, καστανιά) είναι λιγότερο εύφλεκτα υλικά τα οποία με κατάλληλη επεξεργασία μπορούν να υπαχθούν στην κατηγορία των δύσκολα αναφλέξιμων υλικών.


Δ. Νικολαϊδης

 

Πριν μονώσετε, μάθετε πόση μόνωση χρειάζεστε, που και πως
Διαφήμιση
Εύρεση πραγματικού συντελεστή θερμοπερατότητας δομικών στοιχείων
Διαφήμιση
Νιώ επε - Τεχνική εταιρία
Διαφήμιση
vrisko.gr
Διαφήμιση
Knauf
Διαφήμιση
Τακτοποίηση αυθαιρέτων
Διαφήμιση
CCTV - Computer services
Διαφήμιση
xp.atI.T. - Ολοκληρωμένες Λύσεις Πληροφορικής
Μονωτικά Φραγκουλάκης