Διαφήμιση

Ειδήσεις-Σχόλια-Ανάλεκτα

Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Η συμβουλή της ημέρας
Διαφήμιση

Περιοχή ΜελώνΔιαφήμιση
.
.

 

Οι θάνατοι από πυρκαγιά παρέμειναν περίπου οι ίδιοι στη διάρκεια των τελευταίων χρόνων. Αυξήθηκε όμως σημαντικά η αναλογία των θανάτων που οφείλονται σε καπνούς και αέρια.

 
Πώς αρχίζει μια πυρκαγιά και από τι κινδυνεύουν οι ένοικοι
Η πυρκαγιά αρχίζει επειδή ένα υλικό αναφλέγεται από μια πηγή θερμότητας (σπιρτα-θερμάστρα κλπ) Για να αναφλέγει ένα αντικείμενο πρέπει να θερμανθεί αρκετά ώστε να παραχθούν αναφλέξιμα αέρια, είτε από εξάτμιση (υγρά καύσιμα), είτε από χημική διάσπαση (στερεά - υγρά σώματα). Έτσι, σε ένα περιορισμένο χώρο, οι καπνοί και τα αέρια που συγκεντρώνονται κάτω από την οροφή θερμαίνουν τα αντικείμενα που έρχονται σ' επαφή μαζί τους, αλλά κυρίως ο χώρος υφίσταται τη θερμική ακτινοβολία των πυρακτωμένων στερεών σωματιδίων που χαρακτηρίζουμε σαν φλόγες.
' Όταν τα αναφλέξιμα υλικά του χώρου θερμανθούν αρκετά, αναφλέγονται όλα μαζί.
Μέχρι τη στιγμή της καθολικής ανάφλεξης υπάρχει ελεύθερος χώρος ακόμα μεταξύ των εστιών ανάπτυξης από όπου μπορούν να περάσουν άνθρωποι και να διαφύγουν.
Από τη στιγμή όμως της καθολικής ανάφλεξης μέχρι τη στιγμή που αναπτύσσεται η μέγιστη θερμοκρασία του χώρου, η διαφυγή του ανθρώπου είναι πρακτικά αδύνατη, γιατί όλος ο χώρος είναι γεμάτος φλόγες.
Οι κίνδυνοι των ανθρώπων κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς διακρίνονται:
α) Από τις υψηλές θερμοκρασίες με συνέπειες τα εγκαύματα και τη θερμοπληξία.
β) Τις πτώσεις αντικειμένων κατά την προσπάθεια διαφυγής,
γ) Τον καπνό και τα τοξικά αέρια: Όταν καίγονται οργανικές ύλες παράγεται μονοξείδιο του άνθρακα που είναι εξαιρετικά τοξικό.
Η χρήση όμως των πλαστικών επιδείνωνε το πρόβλημα γιατί εκτός από μονοξείδιο του άνθρακα παράγονται και πολλά άλλα τοξικά αέρια κατά την καύση τους.


Για να αντιμετωπισθούν αυτοί οι κίνδυνοι πρέπει να εξασφαλίσουμε έγκαιρα οδό διαφυγής.
Όταν η πυρκαγιά έχει αναπτυχθεί πλήρως, η ποσότητα που καίγεται στη μονάδα του χρόνου είναι σταθερή και εξαρτάται από την παροχή του αέρα που εισέρχεται στον χώρο και ο οποίος με το οξυγόνο του συντηρεί την καύση. Σ' αυτό το στάδιο, από το κατώτερο μέρος του παραθύρου εισέρχεται αέρας από τον εξωτερικό χώρο, ενώ από το ανώτερο σημείο του παραθύρου εξέρχονται τα καυσαέρια με τους καπνούς.

Αν τα σωματίδια του καπνού είναι πυρακτωμένα βλέπουμε να βγαίνουν φλόγες.
Όσο πιο μεγάλο είναι το παράθυρο τόσο προσάγεται περισσότερος αέρας και τονώνει η ποσότητα του υλικού που καίγεται στη μονάδα
-Σε κάθε πυρκαγιά κλειστού χώρου ένα μέρος της θερμότητας που παράγεται απορροφάται από τα τοιχώματα, ένα μέρος απάγεται από τα καυσαέρια και ένα μέρος διαφεύγει με ακτινοβολία από τα ανοίγματα.

Δ. Νικολαϊδης

Από το περιοδικό ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ εκδ. Δ. Νικολαϊδη

 

Πριν μονώσετε, μάθετε πόση μόνωση χρειάζεστε, που και πως
Διαφήμιση
Εύρεση πραγματικού συντελεστή θερμοπερατότητας δομικών στοιχείων
Διαφήμιση
Νιώ επε - Τεχνική εταιρία
Διαφήμιση
vrisko.gr
Διαφήμιση
Knauf
Διαφήμιση
Τακτοποίηση αυθαιρέτων
Διαφήμιση
CCTV - Computer services
Διαφήμιση
xp.atI.T. - Ολοκληρωμένες Λύσεις Πληροφορικής
Μονωτικά Φραγκουλάκης