Διαφήμιση

Ειδήσεις-Σχόλια-Ανάλεκτα

Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Η συμβουλή της ημέρας
Διαφήμιση

Περιοχή ΜελώνΔιαφήμιση
.
.


Εγκ-ΔΙΠΑΔ/9/14-1-11   Εγκ-ΔΙΠΑΔ/9/14-1-2011

Εγκ-ΔΙΠΑΔ/9/11  Εγκ-ΔΙΠΑΔ/9/2011

Δημοσίευση Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων για την ενσωμάτωση

εναρμονισμένων Ευρωπαϊκών Προτύπων στην Ελληνική Νομοθεσία

 (Κοινοτική Οδηγία 106/89 και ΠΔ-334/94   "Προϊόντα Δομικών Κατασκευών")

Α. Σας πληροφορούμε ότι δημοσιεύθηκαν σε ΦΕΚ οι παρακάτω Κοινές Αποφάσεις των Υπ. Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Υπ. Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ως εξής:

1. "Τσιμέντα για την κατασκευή από σκυρόδεμα" Αποφ-16462/26/11-7-01 , δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ-917/Β/17-7-01,

2. "Πρόσθετα σκυροδέματος, κονιαμάτων και ενεμάτων, γεϋφάσματα, σφαιρικά έδρανα, μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης, πλάκες πεζοδρομίων και κράσπεδα από φυσικούς λίθους" Αποφ-6310/41/28-3-06 , δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ-427/Β/7-4-06,

3. "Αδρανή δομικών προϊόντων" Αποφ-5328/122/5-3-07 , δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ-386/Β/20-3-07,

4. "Βιομηχανικώς παραγόμενα θερμομονωτικά προϊόντα" Αποφ-9451/208/3-5-07 , δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ-815/Β/24-5-07,

5. "Προϊόντα από φυσικού και διακοσμητικούς λίθους" Αποφ-10976/244/24-5-07 , δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ-973/Β/18-6-07,

6. "Ιστοί φωτισμού" Αποφ-15894/337/20-7-07 , δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ-1557/Β/17-8-07,

7. "Στοιχεία Τοιχοποιίας" Αποφ-15914/340/20-7-07 , δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ-1557/Β/17-8-07,

8. "Δομική Άσβεστος" Αποφ-18174/393/30-8-07 , δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ-1870/Β/14-9-07,

9. "Κυβόλιθοι, πλάκες πεζοδρομίου και κράσπεδα από σκυρόδεμα" Αποφ-12394/406/12-8-09 , δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ-1794/Β/28-8-09,

10. "Επιχρίσματα τοιχοποιίας" Αποφ-12395/407/12-8-09 , δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ-1794/Β/28-8-09,

11. "Κονιάματα τοιχοποιίας" Αποφ-12396/408/12-8-09 , δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ-1794/Β/28-8-09,

12. "Παράθυρα και εξωτερικά συστήματα θυρών για πεζούς χωρίς χαρακτηριστικά πυραντίστασης ή/και διαρροής καπνού" Αποφ-12397/409/12-8-09 , δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ-1794/Β/28-8-09,

13. "Εξώφυλλα και Εξωτερικές Περσίδες" Αποφ-12398/410/12-8-09 , δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ-1794/Β/28-8-09,

14. "Συστήματα πυρανίχνευσης και συναγερμού, συστήματα ελέγχου καπνού και θερμότητας, μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης και διατάξεις ανιχνευτών καπνού", Αποφ-1782/63/17-2-10   Υπ. ΟΙΚ.ΑΝΤ.ΝΑΥΤ. δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ-210/Β/1-3-10,

15. "Πετάσματα όψεων, πόρτες για χώρους βιομηχανικούς, εμπορικούς και στάθμευσης και ύαλος για δομική χρήση", Αποφ-1781/62/17-2-10   Υπ. ΟΙΚ.ΑΝΤ.ΝΑΥΤ., δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ-210/Β/1-3-10.

16. "Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης", Αποφ-1783/64/17-2-10   Υπ. ΟΙΚ.ΑΝΤ.ΝΑΥΤ., δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ-210/Β/1-3-10,

17. "Ξύλινες κατασκευές - Απαιτήσεις προϊόντος για προκατασκευασμένα δομικά στοιχεία με διάτρητη μεταλλική πλάκα συναρμολόγησης", Αποφ-8134/388/7-7-10  Υπ. ΟΙΚ.ΑΝΤ.ΝΑΥΤ., δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ-1091/Β/19-7-10,

18. "Προϊόντα και συστήματα για την προστασία και επισκευή δομημάτων από σκυρόδεμα-ορισμοί, απαιτήσεις, έλεγχος ποιότητας και αξιολόγηση συμμόρφωσης", Αποφ-8136/390/9-7-10   Υπ. ΟΙΚ.ΑΝΤ.ΝΑΥΤ., δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ-1100/Β/19-7-10,

19. "Αυτοφερόμενα θερμομονωτικά πάνελς με μεταλλική κάλυψη και από τις δύο όψεις - Βιομηχανικώς παραγόμενα προϊόντα - Προδιαγραφές", Αποφ-8135/389/9-7-10   Υπ. ΟΙΚ.ΑΝΤ.ΝΑΥΤ., δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ-1100/Β/21-7-10,

20. "Επιφάνειες και επενδύσεις από φυσική ξυλεία - Χαρακτηριστικά, αξιολόγηση της συμμόρφωσης και σήμανση", Αποφ-8622/414/21-7-10   Υπ. ΟΙΚ.ΑΝΤ.ΝΑΥΤ., δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ-1162/Β/2-8-10,

21. "Δομική ξυλεία - Πολυστρωματικές επικαλύψεις δομικής ξυλείας - Απαιτήσεις", Αποφ-8623/415/21-7-10   Υπ. ΟΙΚ.ΑΝΤ.ΝΑΥΤ., δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ-1162/Β/2-8-10,

22. "Ξυλεία Δαπέδων - Χαρακτηριστικά, αξιολόγηση της συμμόρφωσης και σήμανση", Αποφ-8624/416/21-7-10   Υπ. ΟΙΚ.ΑΝΤ.ΝΑΥΤ., δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ-1263/Β/6-8-10,

23. "Πετάσματα με βάση το ξύλο για δομική χρήση - Χαρακτηριστικά, αξιολόγηση της συμμόρφωσης και σήμανση", Αποφ-8625/417/21-7-10   Υπ. ΟΙΚ.ΑΝΤ.ΝΑΥΤ., δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ-1263/Β/6-8-10.

Β. Με τις ανωτέρω Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις τα δομικά προϊόντα τα οποία αναφέρονται σε αυτές, υποχρεούνται να φέρουν τη σήμανση CE και να συμμορφώνονται με τις προϋποθέσεις των διατάξεων του ΠΔ-334/94   (ΦΕΚ-176/Α/94), με το οποίο ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο η οδηγία 89/106/ΕΟΚ.

Γ.1. Της εγκυκλίου αυτής να λάβουν γνώση όλοι οι υπάλληλοι των Υπηρεσιών σας.

2. Η εγκύκλιος αυτή να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΓΓΔΕ / ΓΔΠΔΕ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΡΧΩΝ & ΚΑΝΟΝΩΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΔΙΠΑΔ)

Σεβαστουπόλεως 1 & Φειδιππίδου

Αθήνα, 115 26 Αμπελόκηποι

Τηλ.:2107710242

 

Πριν μονώσετε, μάθετε πόση μόνωση χρειάζεστε, που και πως
Διαφήμιση
Εύρεση πραγματικού συντελεστή θερμοπερατότητας δομικών στοιχείων
Διαφήμιση
Νιώ επε - Τεχνική εταιρία
Διαφήμιση
vrisko.gr
Διαφήμιση
Knauf
Διαφήμιση
Τακτοποίηση αυθαιρέτων
Διαφήμιση
CCTV - Computer services
Διαφήμιση
xp.atI.T. - Ολοκληρωμένες Λύσεις Πληροφορικής
Μονωτικά Φραγκουλάκης